Буцах

Монгол Улсын гадаад худалдааны тойм

Монголбанк нь энэхүү тоймыг Гаалийн Ерөнхий газрын “Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл”-д үндэслэн, дэлхийн улс орнуудын Төв банкны практикт нийцүүлж, судалгаа шинжилгээний ажлын хэрэгцээнд зориулан боловсруулав.

 

Дээш буцах