2017.04.28- Тайлан мэдээ
2017/01 улирлын орон нутaг дахь банкуудын тайлан

Дэлгэрэнгүй

2017.04.28- ТБҮЦ
Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

Монголбанк 1 долоо хоногтой 453.9 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг 14.0% ЖДХ-ээр арилжааллаа. Дэлгэрэнгүй

2017.04.26- ЗГҮЦ
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа

ЗГҮЦ-ны арилжаагаар 39 долоо хоногтой ЗГҮЦ арижааллаа. Дэлгэрэнгүй

2017.04.24- Тайлан мэдээ
Төлбөрийн тэнцлийн 2017 оны 3 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

Урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл 38.4 сая ам.долларын ашигтай гарч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 83.8 сая ам.доллараар нэмэгдсэн. Дэлгэрэнгүй

Архив
Судалгааны товхимол   Судалгааны өгүүлэл
  

Main Image

Item 1 of 1
 

2016.08.10
Д.Болдбаатар: Мөнгөний бодлого аажуу, сангийн бодлого түргэн нөлөөлөх чадвартай
2016.08.02
Ж.Батаа: Монголбанк валютын захын оролцоогоо үргэлжлүүлнэ
2016.06.14
МБДЕ Э.Батшугар: Иргэдэд тараах 300 мянгын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд Монголбанк оролцохгүй
2016.05.16
Макро эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийг хангах хэрэгтэй байна
2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/

АрхивИнфляци: 2017/03 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 1.3  3.4  2.3
Улс 0.9  3.1  2.5
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ

 
OСҮИ 0.2  0.1  -3.3

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч ХХК


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2017/4/30
 
  1 USD 2,419.42
  1 EUR 2,633.66
  1 CNY 350.75
  1 GBP 3,130.00
  1 RUB 42.45


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2017/4/28
 
Авах Зарах**
Алт 98,275.05 98,275.05
Мөнгө 1,358.79 1,358.79

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2017/4/27
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
- -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2017/03 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2749.9 16.5
М2 мөнгө 12189.3 20.5
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 02-p cap
1047.6 -12.5

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2017/03 cap 1.010
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 14.0%
Овернайт репо 17.0%
Овернайт Хадгаламж 13.0%
Репо 16.0%

2017.03.17-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
04/28 1 14.00 453900 05/01
 
10/28 12 17.00 20000 11/01

БХЗ-ын хүү: 2017/03 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.99      1 саp 14.97
Репо 14.33      2 саp -
Зээл -      3 саp 14.2
Хадгаламж  14.08      3-6c -
Овернайт 15.44     
 
ЖДХ 14.97      ЖДХ 14.97

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

 • 0:00 / 0:00

  Банк хоорондын валют арилжааны цахим талбар

 • 0:00 / 0:00

  Банк санхүүгийн салбарын хууль, эрх зүй

 • 0:00 / 0:00

  Ийгл ТВ: "Монголбанкны мэдээлэл" нэвтрүүлэг

 • 0:00 / 0:00

  МБГ - Мөнгөний бодлогын хэлтсийн захирал Н.Ургамалсувдын ярилцлага

 • 0:00 / 0:00

  Блүүмбэрг ТВ: "Төв банк ба төгрөг" хөтөлбөр №3 - ИТБТ

 • 0:00 / 0:00

  Блүүмбэрг ТВ: "Төв банк ба төгрөг" хөтөлбөр

 • 0:00 / 0:00

  МҮОНТ - Нээлттэй хэлэлцүүлэг: ОУВС-гийн хөтөлбөр

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00