2016.08.25
2016/07 сарын aрилжааны банкуудын зээлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

2016.08.22
Зах зээлий газрын захирал Б.Батдаваа: Зах зээл дээр валютын ханш тогтворжих хандлага ажиглагдаж эхэлсэн / bloombergtv.mn: Видео бичлэг/

Дэлгэрэнгүй

2016.08.22
2016/07 сарын банкуудын нэгдсэн балансын гол үзүүлэлтүүд

Дэлгэрэнгүй

2016.08.19
Мөнгөний бодлогын газрын захирал Б.Баярдаваа: Төгрөгт итгэх итгэл, төгрөгт байршиж буй активын өгөөжийг хамгаалахаас өөр аргагүй / bloombergtv.mn: Видео бичлэг/

Дэлгэрэнгүй

Архив

Main Image

Item 1 of 1
 


2016.08.10
Д.Болдбаатар: Мөнгөний бодлого аажуу, сангийн бодлого түргэн нөлөөлөх чадвартай
2016.08.02
Ж.Батаа: Монголбанк валютын захын оролцоогоо үргэлжлүүлнэ
2016.06.14
МБДЕ Э.Батшугар: Иргэдэд тараах 300 мянгын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд Монголбанк оролцохгүй
2016.05.16
Макро эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийг хангах хэрэгтэй байна
2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/

АрхивИнфляци: 2016/07 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар -1.0  1.6  0.1
Улс -0.6  2.3  0.9
Зорилтот < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2016/8/25
 
  1 USD 2,250.95
  1 EUR 2,535.92
  1 CNY 338.16
  1 GBP 2,973.96
  1 RUB 34.65


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2016/8/25
 
Авах Зарах**
Алт 96,006.76 96,224.26
Мөнгө 1,148.38 1,365.88

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2016/8/25
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
- -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2016/07 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 3231.3 8.5
М2 мөнгө 11310.8 14.7
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 06-p cap
1296.6 -23.1

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2016/07 cap 1.015
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 15.0%
Овернайт репо 18.0%
Овернайт Хадгаламж 14.0%
Репо 17.0%

2016.05.05-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
08/24 1 15 142000 08/26
 
08/01 4 10,64 100000 08/29

БХЗ-ын хүү: 2016/07 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.44      1 саp 10.91
Репо 10.85      2 саp 11.62
Зээл -      3 саp 13.50
Хадгаламж  11.23      3-6c 12.50
Овернайт 10.96     
 
ЖДХ 10.91      ЖДХ 10.91

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00