Монголбанк

Буцах

Монголбанкны судалгааны ажил

Монголбанк 2002 оноос хойш эдийн засаг, банк санхүүтэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг эмхэтгэн хэвлэж олон нийтийн хүртээл болгоод байна. Судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ Монголбанк статистик, эконометрикийн аргыг өргөн ашигладаг байна.

Судалгаа шинжилгээний ажил нь судлаачийн хувийн үзэл бодол, байр суурьд тулгуурлах нь нийтлэг бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэх албагүй юм.


Давтамж: Жилд нэг удаа

ISSN 2519-4887 (Электрон)

ISSN 2519-4879 (Хэвлэмэл)

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.