2017.01.20- Тайлан мэдээ
2016/12 сарын статистикийн бюллетень

Төв банкны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-т “Монголбанк мөнгөний статистик мэдээллийг сар тутам гаргана” хэмээн заасны дагуу Монголбанк статистикийн бюллетенийг сар бүр олон нийтийн хүртээл болгож байна. Дэлгэрэнгүй

2017.01.20- ТБҮЦ
Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

Монголбанк 1 долоо хоногтой 27 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг 14.0% ЖДХ-ээр арилжааллаа. Дэлгэрэнгүй

2017.01.19- ЗГҮЦ
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа

ЗГҮЦ-ны арилжаагаар 52 долоо хоногтой ЗГҮЦ арижааллаа. Дэлгэрэнгүй

2017.01.19- Мэдээ, мэдээлэл
Валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

Спот арилжаа: Банкууд 2486.34 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 7.4 сая ам.доллар худалдаж авах, 2495.45 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар ... Дэлгэрэнгүй

Архив
Судалгааны товхимол   Судалгааны өгүүлэл
  

Main Image

Item 1 of 1
 

2016.08.10
Д.Болдбаатар: Мөнгөний бодлого аажуу, сангийн бодлого түргэн нөлөөлөх чадвартай
2016.08.02
Ж.Батаа: Монголбанк валютын захын оролцоогоо үргэлжлүүлнэ
2016.06.14
МБДЕ Э.Батшугар: Иргэдэд тараах 300 мянгын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд Монголбанк оролцохгүй
2016.05.16
Макро эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийг хангах хэрэгтэй байна
2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/

АрхивИнфляци: 2016/12 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.9  0.5  0.5
Улс 0.7  1.1  1.1
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ

 
OСҮИ 0.1  -4.3  -4.3

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч ХХК


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2017/1/22
 
  1 USD 2,489.44
  1 EUR 2,656.85
  1 CNY 362.24
  1 GBP 3,070.10
  1 RUB 41.72


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2017/1/20
 
Авах Зарах**
Алт 95,820.58 95,820.58
Мөнгө 1,357.94 1,357.94

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2017/1/19
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
- -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2016/12 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 3487.7 41.8
М2 мөнгө 12075.7 20.2
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 11-p cap
1303.9 -10.6

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2016/12 cap 1.009
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 14.0%
Овернайт репо 17.0%
Овернайт Хадгаламж 13.0%
Репо 16.0%

2016.12.19-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
01/20 1 14.00 27000 01/23
 
10/28 12 17.00 20000 11/01

БХЗ-ын хүү: 2016/12 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 15.39      1 саp 15.52
Репо 15.57      2 саp 14.02
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.81      3-6c -
Овернайт 15.65     
 
ЖДХ 15.51      ЖДХ 15.51

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00