2017.05.22- Тайлан мэдээ
2017/04 сарын aрилжааны банкуудын зээлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

2017.05.22- ТБҮЦ
Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

Монголбанк 1 долоо хоногтой 487.4 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг 14.0% ЖДХ-ээр арилжааллаа. Дэлгэрэнгүй

2017.05.18- Пресс-релиз
Монголбанкны цахим хуудсанд Валют арилжааны цахим талбарын ханшийг зарладаг боллоо

Банк хоорондын валют арилжааны цахим талбарыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн. Дэлгэрэнгүй

2017.05.18- ЗГҮЦ
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа

ЗГҮЦ-ны арилжаагаар 28 долоо хоногтой болон 3 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ арижааллаа. Дэлгэрэнгүй

Архив
Судалгааны товхимол   Судалгааны өгүүлэл
  

Main Image

Item 1 of 1
 

2016.08.10
Д.Болдбаатар: Мөнгөний бодлого аажуу, сангийн бодлого түргэн нөлөөлөх чадвартай
2016.08.02
Ж.Батаа: Монголбанк валютын захын оролцоогоо үргэлжлүүлнэ
2016.06.14
МБДЕ Э.Батшугар: Иргэдэд тараах 300 мянгын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд Монголбанк оролцохгүй
2016.05.16
Макро эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийг хангах хэрэгтэй байна
2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/

АрхивИнфляци: 2017/03 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 1.3  3.4  2.3
Улс 0.9  3.1  2.5
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ


Цахим талбарын
валютын ханш
:
2017/05/23 12:30
 
Авах Зарах
 USD 2407.00 2415.00
 CNY 350.00 351.50

Монголбанкнаас зарласан ханш:
2017/5/22
 
  1 USD 2,417.20
  1 EUR 2,700.37
  1 CNY 350.75
  1 GBP 3,138.49
  1 RUB 42.75


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2017/5/23
 
Авах Зарах**
Алт 97,831.26 97,831.26
Мөнгө 1,317.27 1,317.27

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2017/5/23
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
- -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2017/03 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2749.9 16.5
М2 мөнгө 12189.3 20.5
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 03-p cap
1109.2 -12.3

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2017/03 cap 1.010
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 14.0%
Овернайт репо 17.0%
Овернайт Хадгаламж 13.0%
Репо 16.0%

2017.03.17-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
05/22 1 14.00 487450 5/24
 
10/28 12 17.00 20000 11/01

БХЗ-ын хүү: 2017/04 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.99      1 саp 14.99
Репо 14.40      2 саp 14.00
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.55      3-6c 15.00
Овернайт 15.24     
 
ЖДХ 14.99      ЖДХ 14.99

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

 • 0:00 / 0:00

  Стар ТВ: Бүх нийтийн санхүүгийн суурь боловсролыг дээшлүүлэх нь чухал

 • 0:00 / 0:00

  Ийгл ТВ: "Монголбанкны мэдээлэл" хөтөлбөр №4

 • 0:00 / 0:00

  Монгол ТВ - Зочны цаг: Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ аяны талаар

 • 0:00 / 0:00

  Ийгл ТВ: "Монголбанкны мэдээлэл" хөтөлбөр

 • 0:00 / 0:00

  Блүүмбэрг ТВ: Төв банк ба төгрөг

 • 0:00 / 0:00

  Банк хоорондын валют арилжааны цахим талбар

 • 0:00 / 0:00

  Банк санхүүгийн салбарын хууль, эрх зүй

 • 0:00 / 0:00

  Ийгл ТВ: "Монголбанкны мэдээлэл" нэвтрүүлэг

 • 0:00 / 0:00

  МБГ - Мөнгөний бодлогын хэлтсийн захирал Н.Ургамалсувдын ярилцлага

 • 0:00 / 0:00

  Блүүмбэрг ТВ: "Төв банк ба төгрөг" хөтөлбөр №3 - ИТБТ

 • 0:00 / 0:00

  Блүүмбэрг ТВ: "Төв банк ба төгрөг" хөтөлбөр

 • 0:00 / 0:00

  МҮОНТ - Нээлттэй хэлэлцүүлэг: ОУВС-гийн хөтөлбөр

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00