Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD
2022/11 3,406.43 3,469.41 23.91 3,991.52 55.89 474.52 2.51 2,455.34 2,534.23 2,244.99
2022/10 3,369.90 3,315.59 22.91 3,805.26 54.77 468.39 2.36 2,365.83 2,458.73 2,144.07
2022/09 3,257.10 3,228.33 22.76 3,692.41 54.48 463.90 2.33 2,304.37 2,446.85 2,176.66
2022/08 3,185.72 3,226.56 23.58 3,821.08 52.61 468.36 2.41 2,301.61 2,468.06 2,217.85
2022/07 3,153.03 3,226.94 23.11 3,792.83 54.32 468.27 2.42 2,264.04 2,443.25 2,171.08
2022/06 3,124.25 3,303.46 23.31 3,849.02 55.37 466.84 2.44 2,257.70 2,438.75 2,194.63
2022/05 3,110.22 3,288.32 24.14 3,871.85 48.34 464.22 2.45 2,249.82 2,420.68 2,193.69
2022/04 3,041.84 3,292.90 24.08 3,939.16 38.14 473.33 2.46 2,228.23 2,411.85 2,246.44
2022/03 2,901.83 3,199.27 24.45 3,823.38 27.84 457.25 2.38 2,135.38 2,293.89 2,140.03
2022/02 2,857.17 3,239.66 24.79 3,867.41 36.41 450.52 2.39 2,121.29 2,245.24 2,047.92
2022/01 2,849.36 3,226.03 24.80 3,863.18 37.30 448.31 2.38 2,109.63 2,257.69 2,046.22
2021/12 2,848.96 3,219.70 25.02 3,789.60 38.62 447.38 2.41 2,089.77 2,226.70 2,038.30
2021/11 2,848.95 3,252.77 24.98 3,839.08 39.26 445.89 2.41 2,100.40 2,270.31 2,084.92

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.