Монголбанк

Буцах

Төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханшийн индекс (NEER, REER) /сараар/

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


* Moнгол Улсын инфляцын суурь өөрчлөгдсөнтэй холбоотой 2017 оны бодит үйлчилж буй ханшид өөрчлөлт гарлаа.

Огноо REER NEER
2022/10 - 37.79
2022/09 106.07 38.14
2022/08 105.99 37.99
2022/07 106.61 38.08
2022/06 105.83 37.87
2022/05 106.35 38.57
2022/04 107.46 39.46
2022/03 113.14 42.46
2022/02 110.01 41.09
2022/01 109.70 41.12
2021/12 108.52 41.06
2021/11 105.60 40.95
2021/10 104.72 40.79

Жич: Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индекс нь гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн ханшийн индексийн жигнэсэн дундажтай харьцуулсан үнийг илэрхийлэх бөгөөд төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж ханшийн индексийн өсөлт нь төгрөгийн ханш чангарсныг, харин бууралт нь суларсныг тус тус илэрхийлнэ.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.