Монголбанк

Буцах

Журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна

Огноо: 2022/04/27

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 17 өдөр Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг баталсан. Мөн Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Иймд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.14 дэх хэсэгт заасан Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журмыг дээр дурдсан хуулиудтай нийцүүлэх зорилгоор журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-д заасны дагуу салбарын оролцогчид болон олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэх зорилгоор Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын томьёолол, түүнийг тусгасан журмын төслийг байршуулж байна.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд саналаа davaakhuu@mongolbank.mn хаягаар 2022 оны 5 дугаар сарын 28-ны дотор ирүүлж хамтран ажиллана уу.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.