Монголбанк

Буцах

Үнийн санал авах урилга

2022/11/28 - Гэрэл зураг болон видео бичлэгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна


Зарлагдаж дууссан үнийн санлын жагсаалт:

2022/11/28 - Цаасан мөнгөн тэмдэгт хадгалах зориулалттай нийлэг уут, мөнгө бүслэгч термо цаас нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/11/23 - Цаасан мөнгөн дэвсгэрт хадгалах зориулалттай нийлэг уут нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/11/23 - Мөнгө бүслэгч цаас /термо цаас/ нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/11/21 - Зогсуурын нэвтрэх систем эсхүл NetBotz 125 kHz Rack Access Control түүнтэй дүйцэхүйц бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/11/15 - “Анар Ану хоёр” зурагт номын дөрөвдүгээр цувралын агуулгын дагуу дүр бүтээж, зураг зурах гэж буйтай холбогдуулан үнийн санал авах тухай
2022/10/26 - VMWARE программ хангамжийн сунгалтын лиценз нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх тухай
2022/10/26 - Windows Server программ хангамжийн сунгалтын лиценз нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх тухай
2022/10/13 - “Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан 2022” эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/10/12 - Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааг цахимаар явуулах эрх зүйн орчин, мэдээллийн технологийн харьцуулсан судалгааг хийх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/10/12 - Орчуулга хүлээн авагч чихэвч, синхрон орчуулагчид дуу тусгаарлах кабин, орчуулагчийн ажиллах пульт, түүнтэй холбогдсон микрофон чихэвч түрээслэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
2022/10/10 - Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/10/04 - Windows Server программ хангамжийн сунгалтын лиценз нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2022/09/30 - “Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан 2022” эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/09/22 - “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл” товхимлыг эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/09/19 - Ариутгал халдваргүйтгэл, шавж устгал хийх үнийн санал авах тухай
2022/09/12 - Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтсийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тухай үнийн санал
2022/09/05 - Цэвэр усны нөөцийн саванд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн үнийн санал авах тухай
2022/09/01 - Ариутгагч зөөврийн гэрэл нийлүүлэх үнийн санал авах тухай
2022/08/18 - Монголбанкинд эйркондишн нийлүүлж, суурилуулах үнийн санал авах тухай
2022/08/03 - Барилгын цахилгаан засвар болон эйркондешны засварын ажил хийж гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/08/03 - Засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах хийж гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/08/01 - Санхүүгийн мэдлэг олгох гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/07/01 - Касперски антивирус вирусний эсрэг програм хангамжийн сунгалтын лиценз нийлүүлэх тухай үнийн санал авах урилга
2022/06/30 - Сэтгүүл бэлтгэн нийлүүлэх үнийн санал авах урилга
2022/06/27 - Холбооны програм хангамж нийлүүлж, суурилуулах ажлын үнийн санал авах тухай
2022/06/22 - Бизнессийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн байдлын талаарх түүвэр судалгааг эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/22 - Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх гарын авлагыг эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/22 - Гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/21 - Бизнессийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн байдал, 2021 оны түүвэр судалгааны үр дүнг эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/21 - Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөөний үр дүнг эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/21 - Жилийн тайлан эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/06/10 - Түүвэр судалгааны ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/06/10 - “Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын нэр томьёоны тайлбар толь” хэвлүүлэх үнийн санал авах тухай
2022/05/17 - Галт хана төхөөрөмжийн лиценз сунгах үнийн санал авах тухай
2022/05/23 - Архангай аймаг дахь Монголбанкны салбарын барилгад цахилгааны ажил болон эйркондишны засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал авах тухай
2022/05/23 - Цаасан мөнгөн дэвсгэрт хадгалах, вакуумын зориулалттай нийлэг уут нийлүүлэх тухай үнийн санал авах тухай
2022/05/11 - Судалгааны ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/05/09 - Хэрэглээний халуун усны ялтас дулаан солилцуур, халаалтын ялтас дулаан солилцуур дагалдах хэрэгслүүдийн хамт үнийн санал авах тухай
2022/04/15 - Монголбанкны Б байрны цахилгааны ерөнхий болон давхрын самбаруудыг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/04/11 - Тогтмол хийгдэх нэвтрүүлгийн үнийн санал авах тухай
2022/03/31 - Дулаан дамжуулах халаалтын шугам хоолой, дагалдах хэрэгслүүдийн үнийн санал авах тухай
2022/03/01 - Ус цэвэршүүлэх төхөрөөмжийн шүүлтүүр солих, засвар үйлчилгээний үнийн санал авах тухай
2022/02/22 - Монголбанкны авто гараашд агаарын хөшиг суурилуулах ажил гүйцэтгэх тухай үнийн санал авах тухай
2022/02/07 - Монголбанк албан хэрэгцээнд зориулж гэрэл зургийн техник хэрэгсэл худалдан авах үнийн санал авах тухай
2022/02/08 - Гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2022/01/26 - Монголбанкны “Д” байрны цахилгааны ерөнхий оруулгын самбар болон давхрын самбарууд шинэчлэх ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2022/01/10 - Гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай (Монголбанкны оны онцлох ажил)
2022/01/10 - Гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай (Монголбанкны судалгааны ажил товхимол)
2021/12/21 - Алтангэрэл судрын баринтаг оёх үнийн санал авах тухай
2021/12/21 - Алтангэрэл судар хэвлүүлэх үнийн санал авах тухай
2021/12/16 - Галт хана төхөөрөмжийн лиценз сунгах үнийн санал авах тухай
2021/11/22 - Холбооны тоноглол худалдан авах үнийн санал авах тухай
2021/11/19 - Цэвэр усны нөөцийн саванд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн үнийн санал авах тухай
2021/07/23 - Гарын авлага хэвлүүлэх үнийн санал авах тухай
2021/09/20 - Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл хэвлэх
2021/09/15 - Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан хэвлэх
2021/10/20 - Гарын авлага эрхлэн гаргах үнийн санал авах тухай
2021/04/09 - Монголбанкны “Е” байрны дээврийн шинэчлэлтийн зураг төсөл боловсруулах ажил гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
2020/10/01 - Монголбанкны ил тод байдал, олон нийттэй харилцах харилцааны үнэлгээг хийх судалгаа
2020/10/05 - Судалгааны ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2020/09/04 - СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
2020/08/19 - Монголбанкинд Fortinet үйлдвэрлэгчийн Fortigate-301E маркийн галт хана төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын лиценз нийлүүлэх тухай
2020/08/18 - Үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2020/07/31 - Түүвэр судалгааны ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2020/01/16 - Үнийн санал авах урилга
2018/11/20 - Үнийн санал авах тухай
2018/04/19 - Өргөтгөлийн барилгын ханыг хөөсөөр дулаалж засварлах ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал ирүүлэх урилга
2018/04/12 - Судалгааны ажил гүйцэтгэх үнийн санал авах тухай
2018/03/27 - Үнийн санал авах урилга

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.