Монголбанк

Буцах

Тендерийн урилгаЗарлагдаж дууссан тендерийн жагсаалт:

2022/11/08 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2022/05/30 - NETC/Goods/2022-041: Монголбанкны дата төвийн сервер компьютер болон сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэх тендерийн урилга
2022/04/25 - Vacancy announcement - CSD Project consultant
2022/03/14 - Vacancy Notice - IT Specialist for CSDTS
2021/07/19 - IB/Goods/2021-040: ICB - Big Data for the Bank of Mongolia
2021/05/27 - Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын зар
2021/04/23 - NETC/Goods/2021-039: ҮЦГТ-ийн алсын зайнаас ажиллах болон хяналт тавих төхөөрөмжүүд нийлүүлэх тендерийн урилга
2021/03/01 - NETC/Goods/2019-025: Implementation of Mobile NFC enablement and Tokenization Service
2020/09/17 - NETC/Goods/2019-025: Implementation of Mobile NFC enablement (HCE) and Tokenization Service
2020/09/10 - NETC/Goods/2020-032: Supply and Installation of Security Operation Center’s System at NETC
2020/09/04 - МОНГОЛБАНКНЫ 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХАРААТ БУС ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТ ХИЙХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХҮРГҮҮЛЭХ УРИЛГА
2020/05/12 - NETC/Goods/2020-004: The National ₮ card systems enhanced to support EMV and NFC technology and integration of e-Money schemes into Banking Payment System
2020/05/06 - NETC/Goods/2019-025: Implementation of Mobile NFC enablement (HCE and TSM) and Tokenization Service
2020/04/24 - Payment systems implementation consultant
2020/04/24 - Payment systems policy advisor
2020/04/17 - ҮЦГТ-ийн Барилгын Мэдээллийн Технологийн Тоног Төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах
2019/11/04 - Монголбанкинд микро автобус нийлүүлэх тухай
2019/10/04 - Invitation for bids
2019/09/25 - Монголбанкинд алт хайлах зуух нийлүүлэх тухай
2019/09/19 - Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
2019/09/07 - Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
2019/09/04 - Loan 3072-MON: Payment System Modernization Project- ICB - Invitation for Bids: IB/Goods/2018-002: CSD, Money Market and FX Trading Systems
2019/08/26 - Зөвлөх үйлчилгээний зарлал
2019/08/16 - Монголбанкинд “All flash storage” нийлүүлэх тендерийн урилга
2019/07/03 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2019/05/21 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2019/03/25 - Монголбанкны Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн Улаанбаатар хотод байрлах үндсэн дата төвийг шинэчлэх тендерийн урилга
2019/03/18 - Монголбанкинд хяналтын камер, хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга
2019/03/13 - Судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх тухай
2019/03/12 - НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА
2019/02/28 - Монгол Улсын арилжааны банкуудын эрсдэлийн хүлээлтийн судалгааг хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тендерийн урилга
2019/02/20 - Монголбанкинд сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга
2019/02/14 - Монголбанкинд автомашин нийлүүлэх тендерийн урилга
2019/01/31 - Монголбанкинд компьютер нийлүүлэх тендерийн урилга
2019/01/28 - Монголбанкинд 250 хэрэглэгчийн эрхтэй microsoft office 365 business програм хангамжийн лиценз нийлүүлэх тендерийн урилга
2018/11/13 - Монгол Улсын аж ахуйн нэгжүүдийн бизнес хүлээлтийн түүвэр судалгаа гүйцэтгүүлэх тухай
2018/11/07 - Loan 3072-MON: Payment System Modernization Project- ICB - Invitation for Bids – Rebidding: IB/Goods/2017-001: Core Banking and General Ledger System (CBS/GL)
2018/11/01 - Түүвэр судалгаа гүйцэтгүүлэх тухай
2018/09/17 - Loan 3072-MON: Payment System Modernization Project- ICB - Invitation for Bids: IB/Goods/2017-001: Core Banking and General Ledger System (CBS/GL)
2018/08/01 - Судалгааны ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн баг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер
2018/07/26 - Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийлгэх зөвлөх үйлчилгээний зарлал
2018/07/16 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2018/06/21 - Монголбанкны орон нутаг дахь хэлтэс, салбаруудад агааржуулагч нийлүүлэх тендерийн урилга
2018/05/29 - Монголбанкны Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн нөөц дата төвийг шинэчлэх тендерийн урилга
2018/05/21 - Архангай аймаг дахь Монголбанкны салбарын барилга барих тендерийн урилга
2018/05/03 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2018/04/27 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2018/04/20 - Монголбанкинд Үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга
2018/04/18 - Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
2018/04/18 - Notice of inviting expression of interest
2018/04/16 - Монголбанкны орон нутаг дахь хэлтэс, салбаруудад агааржуулагч /эйр кондишн/ нийлүүлэх тендерийн урилга
2018/03/29 - Монголбанкны “Б” байрны дээврийг шинэчлэх тендерийн урилга
2018/03/27 - Монголбанкинд тог баригч, дизель генератор нийлүүлэх
2018/03/05 - Монголбанкинд сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга
2018/02/27 - ADB Loan 3072-MON: Payment System Modernization Project- ICB - Invitation for Bids: IB/Goods/2017-001: Core Banking and General Ledger System (CBS/GL).
2018/01/30 - Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
2018/01/24 - Монголбанкинд компьютер нийлүүлэх тендерийн урилга.
2018/01/22 - Монголбанкинд автомашин нийлүүлэх тендерийн урилга.
2018/01/10 - ADB Loan 3072-MON: Payment System Modernization Project- ICB - Invitation for Bids: IB/Goods/2017-001: Core Banking and General Ledger System (CBS/GL).

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.