Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 01 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3267072.2
  • сарын өөрчлөлт, % -17.1
  • жилийн өөрчлөлт, % 15.1
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 801899.0
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2467773.0
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 801899.0
  • сарын өөрчлөлт, % -11.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 8.9
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 250127.8
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 551771.2
 • 3. М1 мөнгө 2633404.6
  • сарын өөрчлөлт, % -6.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 34.9
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 551771.2
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2081633.4
 • 4. М2 мөнгө 15758280.1
  • сарын % өөрчлөлт -0.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 32.6
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2633404.6
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 8646545.8
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2403997.2
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 2074332.5

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.