Монголбанк

Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 09 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3738745.9
  • сарын өөрчлөлт, % -0.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 14.3
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 929050.7
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2812974.4
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 929050.7
  • сарын өөрчлөлт, % 0.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 5.7
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 277116.4
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 651934.3
 • 3. М1 мөнгө 3423121.5
  • сарын өөрчлөлт, % 6.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 22.2
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 651934.3
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2771187.2
 • 4. М2 мөнгө 17920219.4
  • сарын % өөрчлөлт 2.7
  • жилийн өөрчлөлт, % 21.5
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 3423121.5
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 9512804.3
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2709889.1
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 2274404.6

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.