Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 10 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3100551.2
  • сарын өөрчлөлт, % -5.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 5.7
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 832113.4
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2271278.0
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 832113.4
  • сарын өөрчлөлт, % -5.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 3.2
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 266180.8
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 565932.6
 • 3. М1 мөнгө 2626535.8
  • сарын өөрчлөлт, % -6.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 30.9
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 565932.6
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2060603.2
 • 4. М2 мөнгө 14520672.4
  • сарын % өөрчлөлт -1.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 26.2
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2626535.8
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 7682901.5
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2488976.2
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1722258.9

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.